Merkez Bankasından Kripto Paralara Kısıtlama ve Kullanımına Yeni Düzenleme

2/5 - (2 votes)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre Türkiye’de kripto para kullanımına kısıtlama getirildi.

Bu karara göre doğrudan ve dolaylı olarak ödemelerde kripto para kullanılamayacak ve buna dair hizmet sunulamayacak. Karar 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Merkez bankasından yapılan açıklamada bu karara gerekçe olarak;
“Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem;
“Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. TCMB kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir”

Ertem, “Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor” dedi.

Türkiye’nin bu kararı dünya çapında kripto paralara ilişkin benzer kararlar çıkabilmesine örnek teşkil etme endişesiyle, kripto paralarda ve alım satım aracılığı yapan finansman şirketlerinde hisse değer kaybına neden oldu. Yetkili makamlar ve siyasilerden gelen açıklamalara bakılırsa sınırlandırmalar riski minimize etmek ve işlerin kontrolden çıkmasını önlemek için getirildi. Kalıcı olmayacağı aşikar zaman içerisinde hazırlanan taslaklarla kontrol altında kullanımı mümkün olacak gibi görülüyor.

About Author

1 thought on “Merkez Bankasından Kripto Paralara Kısıtlama ve Kullanımına Yeni Düzenleme

Bir cevap yazın