Bilim İnsanları Beyin Benzeri Bellek Üzerinde Çalışıyor

3.7/5 - (3 votes)

Bilim çığır açmaya, her geçen gün yapay bir insan üretmeye çok yaklaşıyor.

Japonya’da Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü tarafından yönetilen uluslararası bir ortak araştırma ekibi nöromorfik ağ malzemesini kullanarak beyin benzeri bir bellek cihazı geliştiriyor. Nöromorfik hesaplama, çip devi Intel’e göre insan beyninin sinirsel yapısını ve çalışmasını taklit etmekle ilgili. Ekip, bellek cihazını mevcut bilgisayarlarda kullanılanlardan temelde farklı ilkeler kullanarak çalışacak şekilde tasarlamayı planlıyor.

Ayrıca bu araştırmanın gerçekte insan beyninin bilgi işleme mekanizmalarının daha kolay çözümlenmesine yardımcı olması umuluyor.

Bu ağı kullanarak ekip, insanlara özgü yüksek düzey beyin fonksiyonlarıyla ilişkili olan ezberleme, öğrenme, unutma, tetikte olma ve sakinleşme gibi elektriksel özellikler üretmeyi başardı. Sonrasında ise bu elektriksel özellikleri tetikleyen mekanizmaları açıklığa kavuşturdu.

Yapay Zeka (AI) tekniklerinin gelişimi son yıllarda hızla ilerlemekte ve hayatımızı çeşitli şekillerde etkilemeye başlamıştır.

AI, bilgiyi insan beynine benzer bir şekilde işlemesine rağmen, insan beyninin çalışma mekanizmaları hala büyük ölçüde bilinmemektedir. Bununla birlikte toplu bir bütün olarak beyne ilişkin birçok sorunun cevaplanması gerekmektedir. Örneğin beynin ezber, öğrenme ve unutma gibi işlevleri nasıl yerine getirdiğini ve beynin nasıl uyanık ve sakinleştiğini tam olarak anlayamıyoruz. Ek olarak, canlı beyinlerin deneysel araştırmalarda manipüle edilmesi zordur. Bu nedenlerden dolayı beyin hep “gizemli bir organ” olarak kadı.

Beyin benzeri işlevleri yerine getirebilecek malzeme ve sistemlerin oluşturulması bununla beraber bu mekanizmaların araştırılması, beyin bilimini ilerletmede ve yeni uygulamaların belirlenmesinde etkili olabilir.

Araştırmacıların geliştirmeyi başardıkları nöromorfik ağda, beynin uyanık olduğu veya sakinleştiği süreçlere benzeyen geçici dalgalanmalar gözlemlediler.

Ortaya çıkan dalgalanma temelli işlevselliklerin, yeni bellek cihazı teknolojisine bir yol açması beklenmektedir.

About Author

2 thoughts on “Bilim İnsanları Beyin Benzeri Bellek Üzerinde Çalışıyor

Bir yanıt yazın